Post

Kasabihan for the Day: Patungkol sa Recycling

Ang pag pili ng kaibigan ay dapat alinsunod sa probisyon ng 
Republic Act 9003:
Ihiwalay ang PLASTIC at ibukod ang BULOK sa di nabubulok

Paramdam ka naman, masarap malaman na binisita ako ng isang kaibigan...

Chitika

Hanep May FANS !!!!

Mga KaFezbook

Bilang ng Mga Paparazzing Bumisita

hit counter html code
SEO Stats powered by MyPagerank.Net