Post

Pagninilaynilay : Papuri sa Diyos


Papuri sa Diyos na makapangyarihan, salamat sa pag ako ng aming mga kasalanan... Salamat Panginoon at sa Mahal Na Araw na ito aming gugunitain ang pagmamahal na Iyong patuloy na ibinibigay sa aming mga anak Mo…Patawad sa aking mga pagkakasala, nawa’y patuloy mo kaming gabayan tungo sa mabuting buhay…

Paramdam ka naman, masarap malaman na binisita ako ng isang kaibigan...

Chitika

Hanep May FANS !!!!

Mga KaFezbook

Bilang ng Mga Paparazzing Bumisita

hit counter html code
SEO Stats powered by MyPagerank.Net